SALL – Школe као отворене лабораторијe

SALL – Школe као отворене лабораторијe

Почео нови међународни пројекат ЦПН у коме се школе посматрају као отворене лабораторије

Од септембра ове године ЦПН учествује у пројекту Школе као отворене лабораторије. Овај пројекат почива на три стуба: први стуб је оквир отворене школе за отворено друштво (OSOS); други стуб је приступ школама као лабораторијама за различита научна истраживања, а трећи стуб је тема система исхране. SALL тако настоји да повезује локалне заједнице са школама, истраживачким институцијама, научним музејима и центрима око теме система исхране и савремене науке. Све ове заинтересоване стране заједно креирају методологију отворене школе као лабораторије, надограђујући постојеће знање и истражујући најбоље праксе у европским земљама. Целокупан пројекат снажно се ослања на моћ синергије у заједници и сарадњу локалних актера.

Циљ пројекта је пажљиво проучавање и евалуација методологије и праксе школа као отворених лабораторија у стварним животним условима школских заједница различитих европских земаља. Све отворене лабораторије које ће настати у оквиру пројекта развијаће тему производње, потрошње, одлагања и транспорта хране. Тиме пројекат припрема терен за одрживе активности школа и након завршетка пројекта, кроз чврсту изградњу заједнице, умрежавање, као и праксом усмерене политике. Штавише, SALL предлаже конкретан нови начин да школе широм Европе приступе програмима научног образовања, како би СТЕМ настава постала релевантнија, систематичнија и инклузивнија, сарађујући са локалним заједницама и истраживачким центрима, као и уз помоћ и активну подршку и укључивање научних центара и музеја у овај процес. Флексибилност, креативно и пројектно размишљање, као и директна веза науке и проблема у друштву кључне су особине приступа у овом пројекту.

У првој фази пројекта у Србији ће две школе бити укључене у интензиван развој методологије отворене лабораторије, док ће у другој фази још 10 школа бити укључено у пројекат. На нивоу Европе, методологију школа као отворених лабораторија испробаће 400 школа. Тим ЦПН-а овим пројектом жели да оснажи сарадњу са формалним образовањем, али и да подржи иновативне приступе научној комуникацији и образовању.

Пројекат је финансиран кроз Хоризонт 2020 програм Европске комисије, потпрограм SwafS-2018-2020 (Science with and for Society).

 

Остале активности