SALL – Škole kao otvorene laboratorije

SALL – Škole kao otvorene laboratorije

Počeo novi međunarodni projekat CPN u kome se škole posmatraju kao otvorene laboratorije

Od septembra ove godine CPN učestvuje u projektu Škole kao otvorene laboratorije. Ovaj projekat počiva na tri stuba: prvi stub je okvir otvorene škole za otvoreno društvo (OSOS); drugi stub je pristup školama kao laboratorijama za različita naučna istraživanja, a treći stub je tema sistema ishrane. SALL tako nastoji da povezuje lokalne zajednice sa školama, istraživačkim institucijama, naučnim muzejima i centrima oko teme sistema ishrane i savremene nauke. Sve ove zainteresovane strane zajedno kreiraju metodologiju otvorene škole kao laboratorije, nadograđujući postojeće znanje i istražujući najbolje prakse u evropskim zemljama. Celokupan projekat snažno se oslanja na moć sinergije u zajednici i saradnju lokalnih aktera.

Cilj projekta je pažljivo proučavanje i evaluacija metodologije i prakse škola kao otvorenih laboratorija u stvarnim životnim uslovima školskih zajednica različitih evropskih zemalja. Sve otvorene laboratorije koje će nastati u okviru projekta razvijaće temu proizvodnje, potrošnje, odlaganja i transporta hrane. Time projekat priprema teren za održive aktivnosti škola i nakon završetka projekta, kroz čvrstu izgradnju zajednice, umrežavanje, kao i praksom usmerene politike. Štaviše, SALL predlaže konkretan novi način da škole širom Evrope pristupe programima naučnog obrazovanja, kako bi STEM nastava postala relevantnija, sistematičnija i inkluzivnija, sarađujući sa lokalnim zajednicama i istraživačkim centrima, kao i uz pomoć i aktivnu podršku i uključivanje naučnih centara i muzeja u ovaj proces. Fleksibilnost, kreativno i projektno razmišljanje, kao i direktna veza nauke i problema u društvu ključne su osobine pristupa u ovom projektu.

U prvoj fazi projekta u Srbiji će dve škole biti uključene u intenzivan razvoj metodologije otvorene laboratorije, dok će u drugoj fazi još 10 škola biti uključeno u projekat. Na nivou Evrope, metodologiju škola kao otvorenih laboratorija isprobaće 400 škola. Tim CPN-a ovim projektom želi da osnaži saradnju sa formalnim obrazovanjem, ali i da podrži inovativne pristupe naučnoj komunikaciji i obrazovanju.

Projekat je finansiran kroz Horizont 2020 program Evropske komisije, potprogram SwafS-2018-2020 (Science with and for Society).

 

Ostale aktivnosti