Састанак партнера Carbon Act пројекта у Београду

Састанак партнера Carbon Act пројекта у Београду

Конзорцијум пројекта Carbon Act састао се у Београду 27. и 28. маја. Један од главних циљева пројекта Carbon Act је интеграција теме климатских промена у школске програме у контексту достизања Циљева одрживог развоја Уједињених нација.

Пројекат Carbon Act ће кроз три радне фазе − истраживање, пилотирање и имплементацију − покушати да обезбеди широко усвајање и интеграцију климатских промена у СТЕАМ наставу, као и у стратешке оквире на нивоу школa.

Током састанка је разрађен материјал за наставнички курс о едукацији о климатским променама, примери наставних сценарија, као и видео материјал интервјуа са експертима у различитим областима одрживости и едукације.

Онлајн курс за наставнике биће отворен почетком школске 2024/2025 године. Кроз овај курс ће наставници имати прилику да се упознају са концептом климатских промена и на који начин се оне могу уклопити у редован школски курикулум. Кроз овај курс ће такође моћи да уче на примерима својих колега путем изучавања и примене различитих наставних сценарија.

Део курса биће и теоријско упознавање са климатским променама кроз разговоре са експертима и синхроно размењивање идеја и искустава са колегама. Курс ће бити отворен за наставнике свих професионалних усмерења.

Наставници ће такође имати активну улогу у курсу уз допринос својих наставничких сценарија и развој нових идеја како се о климатским променама може предавати кроз редовни школски програм.

Остале активности