Sastanak partnera Carbon Act projekta u Beogradu

Sastanak partnera Carbon Act projekta u Beogradu

Konzorcijum projekta Carbon Act sastao se u Beogradu 27. i 28. maja. Jedan od glavnih ciljeva projekta Carbon Act je integracija teme klimatskih promena u školske programe u kontekstu dostizanja Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Projekat Carbon Act će kroz tri radne faze − istraživanje, pilotiranje i implementaciju − pokušati da obezbedi široko usvajanje i integraciju klimatskih promena u STEAM nastavu, kao i u strateške okvire na nivou škola.

Tokom sastanka je razrađen materijal za nastavnički kurs o edukaciji o klimatskim promenama, primeri nastavnih scenarija, kao i video materijal intervjua sa ekspertima u različitim oblastima održivosti i edukacije.

Onlajn kurs za nastavnike biće otvoren početkom školske 2024/2025 godine. Kroz ovaj kurs će nastavnici imati priliku da se upoznaju sa konceptom klimatskih promena i na koji način se one mogu uklopiti u redovan školski kurikulum. Kroz ovaj kurs će takođe moći da uče na primerima svojih kolega putem izučavanja i primene različitih nastavnih scenarija.

Deo kursa biće i teorijsko upoznavanje sa klimatskim promenama kroz razgovore sa ekspertima i sinhrono razmenjivanje ideja i iskustava sa kolegama. Kurs će biti otvoren za nastavnike svih profesionalnih usmerenja.

Nastavnici će takođe imati aktivnu ulogu u kursu uz doprinos svojih nastavničkih scenarija i razvoj novih ideja kako se o klimatskim promenama može predavati kroz redovni školski program.

Ostale aktivnosti