Састанак RRING у Бриселу

Састанак RRING у Бриселу

Трећи радни састанак конзорцијума пројекта RRING одржан је од 19. до 21. јуна у Бриселу, у склопу конференције Pathways to Transformation посвећене концепту Одговорног истраживања и иновација

Редован састанак партнера пројекта RRING био је посвећен актуелним темама и активностима унутар пројекта, попут глобалног истраживања, интервјуисања и анкетирања кључних актера и протагониста ЕУ концепта Одговорног истраживања и иновација (Responsible research and Innovation RRI) и УН политике Циљеви одрживог развоја (Sustainable Development Goals SDGs). Велика глобална анализа података спроводи се у више од 50 земаља света, укључујући и Србију, и обухвата актере и појединце који делују на широком пољу науке и истраживања – доносиоци одлука, представници државних органа и институција, истраживачи, нво сектор, бизнис и индустрија.

Куриозитет одржавања састанка било је његово повезивање са конференцијом Pathways to Transformation коју су, као свој финални догађај, организовала два велика пројекта финансирана кроз програм Хоризонт 2020 – Nucleus и RRI Practice. Конференција је окупила око 150 учесника из читавог света и резултирала резолуцијом којом се позива на даљу подршку RRI концепту од стране Европске комисије и на његову интеграцију у будући ЕУ оквирни програма за науку и иновације – Хоризонт Европа.

Пројекат RRING је посвећен дубљој анализи и широј имплементацији RRI концепта, са циљем мапирања, повезивања и оснаживања сродних глобалних пракси. Пројекат RRING ће истовремено покушати да успостави заједничке критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација.

Остале активности