Sastanak RRING u Briselu

Sastanak RRING u Briselu

Treći radni sastanak konzorcijuma projekta RRING održan je od 19. do 21. juna u Briselu, u sklopu konferencije Pathways to Transformation posvećene konceptu Odgovornog istraživanja i inovacija

Redovan sastanak partnera projekta RRING bio je posvećen aktuelnim temama i aktivnostima unutar projekta, poput globalnog istraživanja, intervjuisanja i anketiranja ključnih aktera i protagonista EU koncepta Odgovornog istraživanja i inovacija (Responsible research and Innovation RRI) i UN politike Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals SDGs). Velika globalna analiza podataka sprovodi se u više od 50 zemalja sveta, uključujući i Srbiju, i obuhvata aktere i pojedince koji deluju na širokom polju nauke i istraživanja – donosioci odluka, predstavnici državnih organa i institucija, istraživači, nvo sektor, biznis i industrija.

Kuriozitet održavanja sastanka bilo je njegovo povezivanje sa konferencijom Pathways to Transformation koju su, kao svoj finalni događaj, organizovala dva velika projekta finansirana kroz program Horizont 2020 – Nucleus i RRI Practice. Konferencija je okupila oko 150 učesnika iz čitavog sveta i rezultirala rezolucijom kojom se poziva na dalju podršku RRI konceptu od strane Evropske komisije i na njegovu integraciju u budući EU okvirni programa za nauku i inovacije – Horizont Evropa.

Projekat RRING je posvećen dubljoj analizi i široj implementaciji RRI koncepta, sa ciljem mapiranja, povezivanja i osnaživanja srodnih globalnih praksi. Projekat RRING će istovremeno pokušati da uspostavi zajedničke kriterijume i nomenklaturu kroz Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Ostale aktivnosti