Osvajanje obnovljivih izvora energije

Osvajanje obnovljivih izvora energije

Predstavnici CPN-a predstavili su rad Centra u domenu Akcije za klimu

U okviru projekta „Karavan za klimu 2“, 19. i 20. juna, u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, održana je konferencija „Osvajanje obnovljivih izvora energije“, na kojoj su učestvovali predstavnici Centra.

„Karavan za klimu 2“ je projekat koji drugu godinu zaredom organizuje Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji, a u partnerstvu sa Grupom SUEZ, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, Delegacijom Evropske unije, Centrom za promociju nauke, Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Konferencija „Osvajanje obnovljivih izvora energije“ dala je pregled stanja u Srbiji u vezi sa potrošnjom fosilnih goriva i ukazala na mogućnosti korišćenja alternativnih izvora energije. Tokom dva dana konferencije, učesnici su imali priliku da čuju kako srpske tako i francuske naučnike, koji su predstavili neka od rešenja na polju čiste energije.

U okviru konferencije, Centar za promociju nauke je predstavio svoje aktivnosti na panelu pod nazivom „Srpska omladina u prvim redovima borbe protiv klimatskih promena“. Marjana Brkić je moderirala panel, a Mirjana Utvić je predstavila projekat TeRRIFICA, kao i dosadašnje učešće CPN-a u projektu „Karavan za klimu 2“, ogledano u školskim radionicama na temu obnovljivih izvora energije, koje su bile održane tokom proleća 2019, u Mejkers spejsu Centra za promociju nauke.

Projekat TeRRIFICA (Teritorijano odgovorno istraživanje i inovacije za podsticanje inovativne akcije za klimu), finansiran od strane Evropske unije iz okvira H2020, uključuje partnere iz šest regiona Evrope, koji će tražiti primere dobre prakse i identifikovati postojeće pristupe iz domena ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene.

Ostale aktivnosti