Naučni kafe o Igri prestola

Naučni kafe o Igri prestola

CPN je organizovao još jedan naučni kafe, ovog puta o nauci u i oko popularnog književnog i televizijskog fenomena Igre prestola

Kafe je organizovan u prostorijama Kluba studenata filozofskog fakulteta, u ponedeljak, 17. juna.

U dvosatnom razgovoru učestvovali su dr Marija Tanasković, biološkinja, naučna saradnica na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Marina Mandić, antropološkinja, istraživač saradnik u Etnografskom institutu SANU, dr Mladen Stajić, antropolog, docent na Odeljenju za etnologiju i antropologiju, i Ivan Stanojević, politikolog, asistent na Fakultetu političkih nauka. Program je moderirao Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke.

Tokom Naučnog kafea govorili smo o društvenom uređenju u svetu, paralelama sa stvarnošću kroz istoriju i sudbinama takvih primera. Razgovarali smo o biodiverzitetu, o odnosu ljudi prema drugim vrstama, ali i međuljudskim odnosima. Pričali smo o Targerijenima i njihovom porodičnom stablu. O običajima, legendama, proročanstvima koja se provlače kroz zamišljeni svet, ali i potrebi društva za ovakvim pojavama. Takođe, sagledali smo fenomen serije u popularnoj kulturi i društvu danas.

Ostale aktivnosti