Завршна радионица

Завршна радионица

У Научном клубу Центра за стручно усавршавање 28.03.2019. године, одржана је трећа завршна радионица пројекта Мала школа гваличарења, реализатора професорке биологије Оливере Коларић и професорке енглеског језика Ане Крстић

Пројекат је под окриљем  Центра за промоцију науке, при чему је у јулу добио признање за квалитет. Радионице похађају ученици разредне и предметне наставе ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Велизар Станковић Корчагин“ и ОШ „Брана Павловић“, а прикључили су се и ученици ОШ „Нада Поповић“, ОШ „Станислав Бинички“, ОШ „Жабаре“, ОШ „Драгомир Марковић“ као и ученици средње Политехничке школе „Милутин Миланковић”  Крушевац са својим наставницима.

На трећој радионици: „Буди и ти сова мудрица“ ученици су реализовали следеће активности:

  • 13:00-13:15 Уводна реч, такмичење , квиз – „Научили смо о совама и дисекцији“
  • 13:15-13:30 Израда експоната и радова
  • 13:30-14:00 Презентација радова
  • 14:00-14:30 Анкета
  • 30- 14.45 Евалуација радионице и додела захвалница

Пројекат „Мала школа гваличарења“ имао је задатак да обучи ученике за самостално  извођење лабораторијског огледа  дисекције гвалица, самостални мониторинг станишта и понашања сова и на тај начин упознају начин исхране сова а кроз интерактивне едукативне радионице ученици стичу знање о станишту, анатомији, угрожавању и заштити сова. Ученици су израдили збирке са анатомским костима које су пронађене у гвалицама и  доказали да су сове велике грабљивице, чиме се хране и на тај начин упознали анатомију сисара. Пројекат је у корелацији са више предмета: биологија, екологија, техничко и информатичко oбразовање, орнитологија, чувари природе , природа и друштво а један од посебних циљева пројекта је да ученици који науче да изводе дисекцију и детерминишу анатомске кости цео поступак представе вршњацима у својим школама.

Човек својим негативним деловањем на природу утиче и на живот осталих живих бића на Земљи. Ученици кроз едукацију и интерактивне радионице проширили су своје знање о екологији живота сова,  шта све угрожава живот сова и на који начин да се заштите сове у природи, као и рад у лабораторији и извођење вежбе дисекције.

За радионицама пројекта „Мала школа гваличарења“ владало је велико интересовање ученика. На другој радионици прикључили су се ученици ОШ „Нада Поповић“, ОШ „Станислав Бинички“, ОШ „ Драгомир Марковић“ као и ученици средње Политехничке школе Милутин Миланковић Крушевац који ће узети учешће у изради експоната и прављењу рамова за скелетни систем малих сисара а на трећој и ученици ОШ „ Жабаре“.

Пројекат је обухватио осам основних школа од осамнаест основних школа на територији Града Крушевац и то: 82 ученика директно на радионице у Научном клубу Крушевац и 10 наставника биологије, географије, учитеља свих школа учесника. Ван учионица ученици су имали задатак да неформално обуче своје вршњаке у школама при чему су организована предавања о совама и дисекцији гвалица за обележавање еколошких дана ( Дан еколога, Дан вода) и тим путем око 150 ученика је неформалним путем учествовало.

Ученици су на основу урађених анкета савладали задатке и циљеве пројекта и да су планиране  активности реализоване у потпуности.

Остале активности