Završna radionica

Završna radionica

U Naučnom klubu Centra za stručno usavršavanje 28.03.2019. godine, održana je treća završna radionica projekta Mala škola gvaličarenja, realizatora profesorke biologije Olivere Kolarić i profesorke engleskog jezika Ane Krstić

Projekat je pod okriljem  Centra za promociju nauke, pri čemu je u julu dobio priznanje za kvalitet. Radionice pohađaju učenici razredne i predmetne nastave OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Velizar Stanković Korčagin“ i OŠ „Brana Pavlović“, a priključili su se i učenici OŠ „Nada Popović“, OŠ „Stanislav Binički“, OŠ „Žabare“, OŠ „Dragomir Marković“ kao i učenici srednje Politehničke škole „Milutin Milanković”  Kruševac sa svojim nastavnicima.

Na trećoj radionici: „Budi i ti sova mudrica“ učenici su realizovali sledeće aktivnosti:

  • 13:00-13:15 Uvodna reč, takmičenje , kviz – „Naučili smo o sovama i disekciji“
  • 13:15-13:30 Izrada eksponata i radova
  • 13:30-14:00 Prezentacija radova
  • 14:00-14:30 Anketa
  • 30- 14.45 Evaluacija radionice i dodela zahvalnica

Projekat „Mala škola gvaličarenja“ imao je zadatak da obuči učenike za samostalno  izvođenje laboratorijskog ogleda  disekcije gvalica, samostalni monitoring staništa i ponašanja sova i na taj način upoznaju način ishrane sova a kroz interaktivne edukativne radionice učenici stiču znanje o staništu, anatomiji, ugrožavanju i zaštiti sova. Učenici su izradili zbirke sa anatomskim kostima koje su pronađene u gvalicama i  dokazali da su sove velike grabljivice, čime se hrane i na taj način upoznali anatomiju sisara. Projekat je u korelaciji sa više predmeta: biologija, ekologija, tehničko i informatičko obrazovanje, ornitologija, čuvari prirode , priroda i društvo a jedan od posebnih ciljeva projekta je da učenici koji nauče da izvode disekciju i determinišu anatomske kosti ceo postupak predstave vršnjacima u svojim školama.

Čovek svojim negativnim delovanjem na prirodu utiče i na život ostalih živih bića na Zemlji. Učenici kroz edukaciju i interaktivne radionice proširili su svoje znanje o ekologiji života sova,  šta sve ugrožava život sova i na koji način da se zaštite sove u prirodi, kao i rad u laboratoriji i izvođenje vežbe disekcije.

Za radionicama projekta „Mala škola gvaličarenja“ vladalo je veliko interesovanje učenika. Na drugoj radionici priključili su se učenici OŠ „Nada Popović“, OŠ „Stanislav Binički“, OŠ „ Dragomir Marković“ kao i učenici srednje Politehničke škole Milutin Milanković Kruševac koji će uzeti učešće u izradi eksponata i pravljenju ramova za skeletni sistem malih sisara a na trećoj i učenici OŠ „ Žabare“.

Projekat je obuhvatio osam osnovnih škola od osamnaest osnovnih škola na teritoriji Grada Kruševac i to: 82 učenika direktno na radionice u Naučnom klubu Kruševac i 10 nastavnika biologije, geografije, učitelja svih škola učesnika. Van učionica učenici su imali zadatak da neformalno obuče svoje vršnjake u školama pri čemu su organizovana predavanja o sovama i disekciji gvalica za obeležavanje ekoloških dana ( Dan ekologa, Dan voda) i tim putem oko 150 učenika je neformalnim putem učestvovalo.

Učenici su na osnovu urađenih anketa savladali zadatke i ciljeve projekta i da su planirane  aktivnosti realizovane u potpunosti.

Ostale aktivnosti