Istražujemo vodu! Kikinda, januar 2020, Centar za stručno usavršavanje Kikinda

Istražujemo vodu! Kikinda, januar 2020, Centar za stručno usavršavanje Kikinda

Inspirisani dugogodišnjim problemom kvaliteta vode, kao i samim njenim značajem za opstanak, dvadesetoro dece šestog i sedmog razreda osnovnih škola u Kikindi i njenoj okolini okupljalo se svakog dana kako bi istraživali sve njene aspekte. Poslednjeg dana kampa, kroz raznovrsne naučne aktivnosti, čak i predstavu, publici su prikazani rezultati istraživanja. U skladu sa interesovanjima dece oformljena su četiri tima vođena naučnim demonstratorkama – Naučni nautilusi, Akvakikinđani, Dža-bu istraživači i Prirodni kompozitori. Svaki od timova pozabavio se fenomenom vode, koja je bila sredstvo saznavanja, učenja, eksperimentisanja, druženja i zbijanja šala, a sve to kroz prizmu biologije, hemije, astronomije, tehnologije, umetnosti i igre. Ovaj kamp organizovan je u okviru međunarodnog projekta SySTEM2020, programa Horizont 2020.

 

https://www.cpn.edu.rs/decji-naucni-kamp-u-kikindi/

Ostale aktivnosti