Saradničko učenje – učenje za savremeni život

Saradničko učenje – učenje za savremeni život

(Elektronski seminar na mudl platformi)

Trajanje programa:  5 nedelja (40 bodova)

Redni broj u katalogu ZUOV: 574 (K2, P1)

Savremena naučna istraživanja podrazumevaju rad u timu, a timovi se često sastoje od naučnika koji se nalaze na različitim stranama sveta. Savremene tehnologije im omogućavaju da sarađuju i na velikoj udaljenosti. Mladi se upoznaju sa naukom već u vrtiću, pa je jedna od veoma bitnih veština koju učitelji i nastavnici prenose svojim učenicima upravo saradnja. Polaznici ovog seminara moći će da se upoznaju sa nizom zanimljivih i korisnih alata, kao i sa načinima na koje mogu isplanirati i ocenjivati saradničko učenje i motivisati učenike za rad. Ovladavanjem veštinama ovakvog načina rada, nastavnici svojim učenicima mogu da ponude, nove, zanimljive načine obrade naučnih tema. Tako će i hemija, matematika, biologija ili fizika postati motivaciono polje učenika za istraživanje, saradnju i razvoj.

Autori i realizatori

Mirjana Kokerić, diplomirani matematičar, OŠ „Branko Radičević“, Smederevo

Višnja Vasiljević, diplomirani istoričar, OŠ „Ivo Andrić“, Radinac, Smederevo

Institucija koja je podržala seminar

Centar za promociju nauke

Osoba za kontakt

Darije Janošević, djanosevic@cpn.rs; 069/122-03-19

Internet stranica

https://elektronskiseminar.wordpress.com/

Seminar je u katalogu ZUOV-a zaveden pod kataloškim brojem 574 (K2, P1) i akreditovan je za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu:

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1391