JN 10 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanje knjiga, brošura i prospekata

JN 10 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanje knjiga, brošura i prospekata

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Ostale aktivnosti