JN 12 /18 Predmet javne nabavke su usluge štampe ukrasnih kesa i artikala namenjenih prodaji

JN 12 /18 Predmet javne nabavke su usluge štampe ukrasnih kesa i artikala namenjenih prodaji

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija V2

Konkursna dokumentacija V3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Ostale aktivnosti