JN 3 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanja četiri broja časopisa „Elementi“, lifleta i brošure.

JN 3 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanja četiri broja časopisa „Elementi“, lifleta i brošure.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor ponuđaču na pitanje u vezi sa pripremanjem ponude

Odluka o dodeli ugovora

Ostale aktivnosti