40 година Заjеднице института Србиjе

40 година Заjеднице института Србиjе

5. новембар 2017[:]

У понедељак, 6. новембра, у САНУ се одржава Свечана академиjа поводом 40 година од оснивања Сталне конференциjе научноистраживачких организациjа, данас Заjеднице института Србиjе

Свечана академиjа поводом 40 година од оснивања Сталне конференциjе научноистраживачких организациjа, коjу организуjе њенa наследница, Заjедница института Србиjе, одржаће се у понедељак, 6. новембра 2017. године, у 12 часова, у Свечаноj сали Српске академиjе наука и уметности, Кнез Михаилова 35.

Када jе Савезни синдикат Jугославиjе 1963. године покренуо инициjативу за конституисање Jугословенске заjеднице за унапређење и развоj, прикључиле су јој се, између осталих, и научноистраживачке организациjе, што представља почетак удруживања ових институциjа. Самоуправни споразум о удруживању организациjа научноистраживачке делатности у Сталну конференциjу научноистраживачких организациjа, коjи је потписалo 116 представника научноистраживачких организациjа, обjављен jе 15. октобра 1977, док је Споразум о оснивању Заjеднице института, чији је назив актуелан и данас, потписан jе 1990. године.

Заjедница, након 40 година постоjања, у свом чланству има 65 института коjи обављаjу научноистраживачку делатност у шест области: природно-математичкоj, медицинскоj, техничко-технолошкоj, биотехничкоj, друштвеноj и хуманистичкоj. У Закону о научноистраживачкоj делатности Заjедница института Србиjе препозната jе као тело чиjи jе циљ обезбеђење квалитета научноистраживачког рада и развоjа научноистраживачке делатности.

Заjедницу чине наjкомпетентниjе институциjе за истраживања из своjих области, а теме коjима се она бави обухватају прописе, конкурсе, односно правила коjа дефинишу научни амбиjент, међусобно повезивање института, усклађивање набавки и коришћења опреме и лабораториjског простора, набавке и коришћење научних публикациjа, као и развиjање међународне сарадње и неговање научне критике. Уз сталне консултациjе са наjкомпетентниjим гостима од одлучуjућег значаjа за научноистраживачку делатност, циљ Заjеднице jесте брига о активностима и свим питањима важним за науку и институте у Србиjи.

Председник Заjеднице института Србиjе jе др Душко Благоjевић, научни саветник из Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.

Остале активности