Јавни позив 2017

Јавни позив 2017

3. новембар 2017[:]

Јавни позив за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2017. години, који се односи на експонате у парковима науке, отворен је од 3. до 24. новембра

Центар за промоцију науке објавио је Јавни позив за сва заинтересована научна, научно-стручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације да поднесу своје пријаве за реализацију пројеката промоције и популаризације науке и технике којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2017. години. Позив се односи на израду експоната у парковима науке по задатом идејном решењу (категорију број 5 у Јавном позиву), а  отворен је од 3. новембра до 24. новембра 2017. године, у 17 часова.

Циљ научних паркова, у којима ће бити смештени експонати који су предмет овог Јавног позива, јесте да се на отвореном, јавно доступном зеленом простору, прикажу аутентични примери научних феномена из области физике и астрономије, биологије и хемије, и да се посетиоци упознају с њима на интерактиван начин. Садржаји паркова науке намењени су свим узрастима, а инспиришу откривање разноврсних закона природе и разумевање природних наука.

Намена и висина средстава

Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије. Овим путем Центар пружа подршку разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, који покривају интересовање и потребе опште популације. Циљ Јавног позива је и да се афирмише доступност знања у отвореном простору, путем научнопопуларних експоната, како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 2.200.000,00 динара, односно оквирно 200.000,00 динара за сваки од градова у којима се већ налази, или ће се налазити Парк науке.

Право учешћа, начин и рок пријављивања

Право учешћа, у складу са Правилником, имају сва научна, научно-стручна друштва, школе, удружења и друге организације, односно правна лица чији се циљеви остварују у функцији унапређења научноистраживачког рада или промоције и популаризације науке и технике. Седиште подносиоца пријаве мора да буде у Републици Србији.

Пријаве се подносе електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра: www.prijave.cpn.rs.

Остале активности