ЦПН НА КОНФЕРЕНЦИЈИ БЕОГРАДСКЕ ПОЛИТЕХНИКЕ

ЦПН НА КОНФЕРЕНЦИЈИ БЕОГРАДСКЕ ПОЛИТЕХНИКЕ

У оквиру 5. издања годишње конференције коју организује Београдска политехника, ЦПН је 13. децембра учествовао у сесији посвећеној савременим стваралачким и технолошким тенденцијама.

Слободан Цоба Јовановић, саветник у Сектору за међународну сарадњу и креативни директор, представио је програме Центра који за циљ имају повезивање науке и уметности, у оквиру 5. издања годишње конференције Београдске политехнике. Посебно је наглашено учешће у европским пројектима Европска мрежа дигиталне уметности и науке и Европска лабораторија вештачке интелигенције. Било је речи и о начинима и моделима визуелне репрезентације помоћу којих се наука може приближити широј публици, а њени садржаји учинити мање апстрактним и разумљивим. На панелу је било говора о различитим праксама које имају за циљ да се баве умрежавањем и стварањем новог језгра како уметничког тако и у сфери индустријског дизајна, планирања јавних површина и едукацији.

ЦПН је представио генезу art+science пројеката од 2015. године, приближивши креирану атмосферу кроз комуникацијске материјале, као и ангажовање публике и њихову партиципацију у пројектима. Фокус није био на радовима већ на промоцији пројекта и storytelling-у који их је представљао, у својеврсној игри заснованој на стратешком дизајну, јавном мњењу и заинтересованим групама и појединцима из сфере културног и научног деловања. С обзиром да је скуп био посвећен едукацији те је у публици било и професора факултета и виших школа, искористили смо прилику и да их позовемо да са својим студентима и ђацима пројаве на будуће позиве у оквиру пројекта European Artificial Intelligence Lab, као и да испрате друге манифестације и програме које Центар организује.

Остале активности