CPN NA KONFERENCIJI BEOGRADSKE POLITEHNIKE

CPN NA KONFERENCIJI BEOGRADSKE POLITEHNIKE

U okviru 5. izdanja godišnje konferencije koju organizuje Beogradska politehnika, CPN je 13. decembra učestvovao u sesiji posvećenoj savremenim stvaralačkim i tehnološkim tendencijama.

Slobodan Coba Jovanović, savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju i kreativni direktor, predstavio je programe Centra koji za cilj imaju povezivanje nauke i umetnosti, u okviru 5. izdanja godišnje konferencije Beogradske politehnike. Posebno je naglašeno učešće u evropskim projektima Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke i Evropska laboratorija veštačke inteligencije. Bilo je reči i o načinima i modelima vizuelne reprezentacije pomoću kojih se nauka može približiti široj publici, a njeni sadržaji učiniti manje apstraktnim i razumljivim. Na panelu je bilo govora o različitim praksama koje imaju za cilj da se bave umrežavanjem i stvaranjem novog jezgra kako umetničkog tako i u sferi industrijskog dizajna, planiranja javnih površina i edukaciji.

CPN je predstavio genezu art+science projekata od 2015. godine, približivši kreiranu atmosferu kroz komunikacijske materijale, kao i angažovanje publike i njihovu participaciju u projektima. Fokus nije bio na radovima već na promociji projekta i storytelling-u koji ih je predstavljao, u svojevrsnoj igri zasnovanoj na strateškom dizajnu, javnom mnjenju i zainteresovanim grupama i pojedincima iz sfere kulturnog i naučnog delovanja. S obzirom da je skup bio posvećen edukaciji te je u publici bilo i profesora fakulteta i viših škola, iskoristili smo priliku i da ih pozovemo da sa svojim studentima i đacima projave na buduće pozive u okviru projekta European Artificial Intelligence Lab, kao i da isprate druge manifestacije i programe koje Centar organizuje.

Ostale aktivnosti