ЦПН представио Scientix мрежу на националној Eurydice конференцији

ЦПН представио Scientix мрежу на националној Eurydice конференцији

Фондација Темпус је, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, организовала конференцију „Настава и учење математике и природних наука у Републици Србији и Европи“.

Kонференција, одржана 4. и 5. октобра 2021. године путем Зум платформе, намењена је наставницима и стручним сарадницима, студентима који се образују за наставничка занимања, истраживачима у области образовних политика, доносиоцима одлука и другима. На дводневном скупу су представљене разноврсне образовне праксе у домену СТЕМ образовања и резултати истраживања ђачких постигнућа, о чему су говорили истакнути домаћи и међународни стручњаци, истраживачи и сами наставници.

Центар за промоцију науке је учествовао у панел дискусији ”Иновативни приступи у настави и учењу математике и природних наука”, заједно са наставницима из више школа широм Србије, укључујући и двоје Scientix амбасадора – Наталију Будински из Руског Крстура и Далибора Тодоровића из Ниша. Рад и позицију Центра у контексту СТЕМ образовања и европске мреже Scientix представио је Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу и национални руководилац пројекта Scientix. Сесију можете погледати у другом делу доњег снимка.

 

Остале активности