Додир хемије и физике

Додир хемије и физике

У Научном клубу Лесковац 25. новембра реализован је пројекат ”Додир хемије и физике”[:]IMG_0870

У суботу 25. новембра у Научном клубу Лесковац реализован је пројекат ”Додир хемије и физике”. Прва радионица била је драмски приказ два научника који описује њихову сарадњу и процес научног открића. Креативно изражавање ученика било је оплемењено реалним огледима електролизе. На основу огледа ученици су вршили мерења масе издвојеног бакра на катоди и закључили да она зависи од јачине струје и времена.

Фокус друге радионице био је на  примени електролизе кроз процес галванизације, посребривање накита и објашњавање добијања чистих супстанци.

Четрдесет пет ученика основних школа града Лесковца имало је прилике да кроз извођење огледа електролизе бакра, процеса галванизације и историјском причом сарадње једног хемичара и физичара, схвати значај интердисциплинарности и повезаност хемије и физике.

Развијање самосталности у извођењу огледа и иницирање веће заступљености експеримената у настави био је само један од циљева пројекта „Додир хемије и физике“ који ће живети и након завршетка у Научном клубу Лесковац.

Остале активности