ПРВИ РАДНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА LOESS у Бону

ПРВИ РАДНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА LOESS у Бону

Центар за промоцију науке је учествовао на првом радном састанку пројекта LOESS који је одржан у Бону, 13. и 14. јула 2023.

Трогодишњи пројекат LOESS, започет у јуну 2023. и финансиран кроз ЕУ програм Хоризонт Европа, фокусиран је на подизање знања и разумевања здравља и очувања земљишта кроз оперативни образовни екосистем друштвених актера. Пројекат предводи Wissenschaftsladen / Science Shop Bonn из Немачке, уз учешће 20 партнерских организација из читаве Европе. Циљ пројекта је да се заједнички пружи преглед тренутног нивоа знања о земљишту на различитим нивоима образовања, уз развијање и тестирање разноврсних наставних програма и материјала, укључујући и атлас образовања о земљишту.

Пројекат, који ће трајати до маја 2026, отпочео је иницијалним окупљањем конзорцијума у Бону, које је било посвећено повезивању партнера и дискусији о очекивањима и заједничкој визији главних пројектних питања, као и планирању предстојећих корака ка реализацији амбициозних циљева. Централну тачку LOESS-а представља истраживање постојећих и креација нових образовних курсева и модула усмерених на очување земљишта, глобалне и локалне изазове климатских промена, као и Циљеве одрживог развоја. 

Током дводневног састанка, сви водећи пaртнери су представили своје радне пакете и активности које повезују образовање о земљишту са митигацијом климатских промена. Центар за промоцију науке руководи радним пакетом посвећеним подизању капацитета и вођењу промотивних кампања ка различитим друштвеним и циљним групама. Поменуте активности се односе на умрежавање различитих актера и група путем друштвених мрежа и наменски осмишљених кампања, образовне летње кампове и стручне обуке за медије, као и константну подршку у спровођењу активности на локалном нивоу.

Више о пројекту LOESS: int.cpn.edu.rs/loess

Остале активности