Први вебстивал пројекта Climateurope2

Први вебстивал пројекта Climateurope2

Од 22. до 24. марта 2023. одржан је први онлајн фестивал пројекта Climateurope2 са фокусом на дијалог науке и друштва у контексту климатских сервиса и иновација.

Фестивал је био оријентисан пре свега на кориснике, произвођаче и разноврсне актере, делујући као платформа за окупљање заједнице у домену климатских сервиса. Програм је представљен у различитим форматима као што су панели, тематски дијалози, изложбе примењених услуга и иновативни и забавни садржаји, са циљем подизања свести, неговања дијалога и промоције климатских сервиса на ширем нивоу.

Церемонија отварања је нагласак ставила на значај климатских сервиса и сарадње стручњака и иноватора, као и на креирање стратегије за изградњу одрживе будућности. Догађај је укључио разговоре стручњака о различитим темама као што су ЕУ стратегија адаптације на климатске промене, процена климатских ризика и повезане мисије у оквиру Програма Хоризонт Европе.

Други дан вебстивала обележила је фокусирана дискусија у World Cafe формату где су учесници разговарали и размењивали искуства, увиде и размишљања о иновативним решењима за кључне теме које се тичу стандардизације климатских сервиса, података и процеса, пословања и тржишта климатских сервиса, као и политике и заједнице. Центар за промоцију науке је водио дискусију о повезаним научним политикама с фокусом на сарадњи, размени знања, изградњи капацитета и дељењу најбољих пракси међу пружаоцима и корисницима климатских сервиса.  У току другог и трећег дана вебстивала такође су представљени пројекти Reachout, VitigeossProtect, E-Shape, Aspect и Climaax, који користе или пружају климатске информације и сервисе ради суочавања са изазовима климатских промена. 

Остале активности