Prvi vebstival projekta Climateurope2

Prvi vebstival projekta Climateurope2

Od 22. do 24. marta 2023. održan je prvi onlajn festival projekta Climateurope2 sa fokusom na dijalog nauke i društva u kontekstu klimatskih servisa i inovacija.

Festival je bio orijentisan pre svega na korisnike, proizvođače i raznovrsne aktere, delujući kao platforma za okupljanje zajednice u domenu klimatskih servisa. Program je predstavljen u različitim formatima kao što su paneli, tematski dijalozi, izložbe primenjenih usluga i inovativni i zabavni sadržaji, sa ciljem podizanja svesti, negovanja dijaloga i promocije klimatskih servisa na širem nivou.

Ceremonija otvaranja je naglasak stavila na značaj klimatskih servisa i saradnje stručnjaka i inovatora, kao i na kreiranje strategije za izgradnju održive budućnosti. Događaj je uključio razgovore stručnjaka o različitim temama kao što su EU strategija adaptacije na klimatske promene, procena klimatskih rizika i povezane misije u okviru Programa Horizont Evrope.

Drugi dan vebstivala obeležila je fokusirana diskusija u World Cafe formatu gde su učesnici razgovarali i razmenjivali iskustva, uvide i razmišljanja o inovativnim rešenjima za ključne teme koje se tiču standardizacije klimatskih servisa, podataka i procesa, poslovanja i tržišta klimatskih servisa, kao i politike i zajednice. Centar za promociju nauke je vodio diskusiju o povezanim naučnim politikama s fokusom na saradnji, razmeni znanja, izgradnji kapaciteta i deljenju najboljih praksi među pružaocima i korisnicima klimatskih servisa.  U toku drugog i trećeg dana vebstivala takođe su predstavljeni projekti Reachout, VitigeossProtect, E-Shape, Aspect i Climaax, koji koriste ili pružaju klimatske informacije i servise radi suočavanja sa izazovima klimatskih promena. 

Ostale aktivnosti