PRVI RADNI SASTANAK PROJEKTA LEVERS

PRVI RADNI SASTANAK PROJEKTA LEVERS

Predstavnici Centra za promociju nauke su učestvovali na prvom radnom sastanku projekta LEVERS koji je održan u Dablinu 29. i 30. marta 2023.

Trogodišnji projekat LEVERS, započet u martu 2023. i finansiran kroz EU program Horizont Evropa, fokusiran je na proces celoživotnog obrazovanja i učenja u kontekstu klimatske pravde. Projekat predvodi Triniti koledž iz Dablina uz učešće ukupno 11 partnera koji će na lokalnom nivou uspostaviti svojevrsne grupe za učenje i istraživanje na temu klimatskih promena.

Inicijalni sastanak je bio posvećen povezivanju partnera i diskusiji o prvim projektnim koracima, ali i o budućnosti i promenama na koje treba uticati, kao i o vrednostima i veštinama koje su potrebne za uspešnu realizaciju projekta. Centralnu tačku predstavljaju lokalne akcione grupe koje će se baviti raznolikim temama poput biodiverziteta, zemljišta, vode, obnovljivih izvora energije, hrane, klimatski neutralnih škola, preduzetništva i, u slučaju Beograda, urbanog pčelarstva.

Tokom sastanka su pomenute i brojne metodologije poput ko-kreacije, otvorenog školstva i umetničkih intervencija, koje mogu podržati uspostavljanje lokalnih projekata. Takođe su predstavljeni različiti pedagoški pristupi, metode učenja i sistemsko razmišljanje, koji zajedno predstavljaju obrazovne resurse projekta LEVERS.

Više o projektu: int.cpn.edu.rs/levers.

Ostale aktivnosti