Шта је откривено у ЦЕРН-у?

Шта је откривено у ЦЕРН-у?

04. јул 2012.

У Европскоj организациjи за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) откривена jе честица са целоброjним спином и масом од око 126 гигаелектронволти. По свему судећи, управо оваj, изузетно масивни бозон, представља „свети грал“ савремене физике за коjим научници трагаjу већ децениjама – Хигсов бозон.

Данас, 4. jула, ЦЕРН jе у Женеви организовао семинар коjи jе изазвао пажњу свих светских медиjа и на коме jе руководство ЦЕРН-а потврдило да jе новооткривена честица, по свему судећи, Хигсов бозон, коjи jе у jавности познат и по називу Божjа честица.

„Досегли смо кључну тачку у нашем покушаjу да разумемо природне законе“, рекао jе Ролф Дитер Хоjер, генерални директор ЦЕРН-а, саопштаваjући новинарима како се чини да jе Хигсов бозон коначно ухваћен, али и да су потребне броjне додатне анализе. У сваком случаjу, мада више пута наjављивано и само по себи ниjе изненађење, ово би могло бити наjвеће научно откриће у последњих неколико децениjа.

Честица jе откривена на Великом сударачу хадрона, наjвећем инструменту коjи jе човек досад направио и то управо са циљем да jедном улови Хигса. Оваj акцелератор, односно убрзивач честица, током последње две године jе у тунелу 100 метара испод земље убрзавао снопове протона до огромних енергиjа, а потом их сударао. Сви ти судари су снимани на детекторима АТЛАС и ЦМС, а два потпуно одвоjена тима физичара су анализирала последице ослобађања енергиjе добиjене у сударима.

Показало се да су на енергиjама између 125 и 126 гигаелектронволти оба детектора успела да сниме догађаjе коjи показуjу да се унутар њих поjавила нова честица. Оба експеримента су представила добиjене прелиминарне резултате, али уз тврдњу да су налази статистички сигурни на нивоу од 5 сигма. То практично значи да jе Хигсов бозон заиста уловљен пошто налаз са нивоом поверења од 1 сигма може бити случаjна флуктуациjа, 3 сигма представља опсервациjу, док jе 5 сигма откриће.

Како jе подсетио ЦЕРН-ов директор истраживања Серђо Бертолучи, ова институциjа jе jош прошле године јавила „како ћемо у 2012. или наћи нову честицу налик на Хигсов бозон, или искључити могућност његовог постоjања“. Уз то, недавно jе и амерички Теватрон обjавио да jе оваj акцелератор уочио масивну честицу у сличном опсегу енергиjа.

Занимљиво jе да су у ову, очигледно успешну потрагу за Хигсом, већ годинама укључени и физичари из Србиjе. Неколико српских тимова са Института за физику, Физичког факултета Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду активно jе учествовало и у АТЛАС и у ЦМС експерименту и пре него што jе почетком 2012. године Србиjа постала пуноправна чланица ЦЕРН-а.

Више о Хигсовом бозону и другим научним открићима истражите на научнопопуларном порталу Центра за промоциjу науке Елементариjум, на адреси elementarium.rs.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Центар за промоцију науке популарише и промовише науку, развија научну писменост и повезаност и афирмише идеје економије знања, буди радозналост и подстиче младе да се определе за пут науке. ЦПН је основан Законом о научноистраживачкој делатности 2010. године.

Tags

Остале активности