V4+WBRMA Network, програм оснаживања менаџера и администратора

V4+WBRMA Network, програм оснаживања менаџера и администратора

У новембру cе Центар за промоцију науке придружио пројекту који се бави оснаживањем менаџера и администратора

V4+WBRMA Network је иницијатива за подршку и оснаживање заједнице пројектних менаџера и администратора. Конзорцијум предвођен организацијом ХЕТФА из Будимпеште финансиран је кроз Међународни вишеградски фонд (International Visegrad Fund) и фокусира се на земље тзв. вишеградске четворке (В4 − Пољска, Чешка, Словачка и Мађарска) и Западног Балкана (Србија, Босна и Херцеговина, и Северна Македонија). Основни циљ је побољшање свеукупног учешћа у ЕУ програмима који подржавају науку и иновације, укључујући и нови оквирни програм − Хоризонт Европа (ХЕ).

Пројектом се жели смањити јаз у стручности и различитим могућностима за умрежавање у укљученим земљама, као и јачање ове Мреже на регионалном нивоу. Први циљ ће бити испуњен организовањем низа вебинара које ће партнери реализовати у сарадњи са пажљиво одабраним експертима, док ће други бити омогућен успостављањем нове платформе која ће омогућити активно умрежавање и размену материјала за учење и усавршавање професионалцима који раде у домену науке и који учествују у вођењу и администрирању пројеката финансираних кроз ЕУ програме. Главна питања којима ће се пројекат бавити укључују разматрање правних и финансијских аспеката ХЕ програма, научну комуникацију, заштиту и управљање интелектуалном својином, и друге релевантне теме.

Партнери на пројекту су: Silesian University of Technology, Пољска, Centre for Knowledge and Technology Transfer, Charles University, Чешка, Slovak University of Technology, Словачка, Универзитет у Бањалуци, Босна и Херцеговина, INTER-EDU–Association for Internationalization of Education and Science, Северна Македонија, и Центар за промоцију науке, Србија.

Остале активности