V4+WBRMA Network, program osnaživanja menadžera i administratora

V4+WBRMA Network, program osnaživanja menadžera i administratora

U novembru ce Centar za promociju nauke pridružio projektu koji se bavi osnaživanjem menadžera i administratora

V4+WBRMA Network je inicijativa za podršku i osnaživanje zajednice projektnih menadžera i administratora. Konzorcijum predvođen organizacijom HETFA iz Budimpešte finansiran je kroz Međunarodni višegradski fond (International Visegrad Fund) i fokusira se na zemlje tzv. višegradske četvorke (V4 − Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska) i Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, i Severna Makedonija). Osnovni cilj je poboljšanje sveukupnog učešća u EU programima koji podržavaju nauku i inovacije, uključujući i novi okvirni program − Horizont Evropa (HE).

Projektom se želi smanjiti jaz u stručnosti i različitim mogućnostima za umrežavanje u uključenim zemljama, kao i jačanje ove Mreže na regionalnom nivou. Prvi cilj će biti ispunjen organizovanjem niza vebinara koje će partneri realizovati u saradnji sa pažljivo odabranim ekspertima, dok će drugi biti omogućen uspostavljanjem nove platforme koja će omogućiti aktivno umrežavanje i razmenu materijala za učenje i usavršavanje profesionalcima koji rade u domenu nauke i koji učestvuju u vođenju i administriranju projekata finansiranih kroz EU programe. Glavna pitanja kojima će se projekat baviti uključuju razmatranje pravnih i finansijskih aspekata HE programa, naučnu komunikaciju, zaštitu i upravljanje intelektualnom svojinom, i druge relevantne teme.

Partneri na projektu su: Silesian University of Technology, Poljska, Centre for Knowledge and Technology Transfer, Charles University, Češka, Slovak University of Technology, Slovačka, Univerzitet u Banjaluci, Bosna i Hercegovina, INTER-EDU–Association for Internationalization of Education and Science, Severna Makedonija, i Centar za promociju nauke, Srbija.

Ostale aktivnosti