Početak projekta RETHINK

Početak projekta RETHINK

U Holandiji održan prvi radni sastanak projekta RETHINK, na kome Centar za promociju nauke učestvuje kao jedan od partnera

 

Predstavnici Centra za promociju nauke učestvovali su na prvom radnom sastanku konzorcijuma projekta RETHINK u mestu Koundekerk an den Rijn u Holandiji. Domaćin radnog sastanka održanog 14. februara 2019. godine bio je Atena Institut, Univerziteta Vrije u Amsterdamu, koji je i koordinator projekta, a sastanak je bio posvećen definisanju polaznih tačaka i smernica za implementaciju projekta RETHINK, koji se finansira kroz evropski program HORIZONT 2020.

Cilj RETHINK projekta je novi ugao gledanja i unapređenje naučne komunikacije, uz prevazilaženje barijera i nejednakosti kada je reč o odnosu nauke i društva kroz istraživanja i inovacije (R&I). Jedan od ciljeva je i uvođenje novih načina obuke za sve učesnike u naučnoj komunikaciji, uključujući blogere i komunikatore koji koriste društvene medije.

Uloga Centra za promociju nauke u projektu je prikupljanje podataka koji se odnose na istraživanje (eko)sistema naučne komunikacije, određivanje uloga i aktivnosti naučnih komunikatora, sprovođenje eksperimenata sa pristupima u različitim kontekstima, sprovođenje istraživanja za zainteresovane strane (R&I) o tome koje strukture mogu biti uključene u komunikaciju sa društvom, prepoznavanje prepreka i mogućnosti za otvaranje novih praksi, razvoj i testiranje strategija novih praksi, sakupljanje i analiza primera dobrih praksi.

Pored Centra za promociju nauke, partneri na projektu koji traje  36 meseci su: ECSITE – ASSOCIATION EUROPEENNE DES EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES, UWE – UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL, Velika Britanija, ZU – ZEPPELIN UNIVERSITAT GGMBH, Nemačka, SML – S.I.S.S.A. MEDIALAB SRL, DBT – FONDEN TEKNOLOGIRADET, DANISH BOARD OF TECHNOLOGY FOUNDATION, Danska.

 

 

 

Ostale aktivnosti