Seminar u Leskovcu

Seminar u Leskovcu

U subotu, 23. februara, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Leskovcu, realizovan je CPN-ov seminar za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Primena misaonih eksperimenata u nastavi“

Autori i realizatori ovog programa za stručno usavršavanje, dr Mašan Bogdanovski i Ivan Umeljić, upoznali su prisutne nastavnike Šeste beogradske gimnazije sa primenom misaonih eksperimenata u nastavi raznih predmeta, kao i sa načinima na koje oni mogu da se iskoriste kao efikasno sredstvo kod različitih metoda predavanja i usvajanja gradiva, naročito prilikom učvršćivanja i retencije znanja.

Kroz izlaganje inspirativnih misaonih eksperimenata kao što su „Kvajnov Gavagai“, „Vilijamsova zamena tela“, „Dekartov Zli demon“, „Lajbnicova mašina“, „Meri, briljantni naučnik za nauku o bojama“, „Nejgelov slepi miš“ „Serlova Kineska soba“, „Rolsov Veo neznanja“, i mnogih drugih, predavači su predstavili njihov potencijal za inoviranje u raznim sferama nastave, obrazovanja i vaspitanja.

Seminar je u katalogu ZUOV-a zaveden pod kataloškim brojem 554 i akreditovan je za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi jeste unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti).

Naredni CPN-ov seminar za stručno usavršavanje nastavnika „Primena misaonih eksperimenata u nastavi“ održaće se 16. marta u Gimnaziji „Stevan Jakovljević“ u Vlasotincu.

Više detalja o seminaru možete pronaći na posebnoj internet stranici.

Ostale aktivnosti