art+science program predstavljen studentima FDU-a

art+science program predstavljen studentima FDU-a

U okviru master programa Unesko katedre za kulturnu politiku i menadžment i predmeta Međunarodni kulturni odnosi Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, CPN je predstavio art+science program studentima FDU-a

Onlajn čas je okupio dvadesetak studenata Fakulteta dramskih umetnosti, u organizaciji vanr. prof. Ljiljane Rogač Mijatović. Pored Centra za promociju nauke, predstavljeni su i pozicija, projekti i aktivnosti Ars elektronike iz Linca, prestižne globalne tačke kada su u pitanju spoj umetnosti, nauke i novih tehnologija. O Ars elektronici je govorila Veronika Libl, direktorka Departmana koje rukovodi evropskim saradnjama i organizacijom istoimenog festivala.

Dobrivoje Lale Erić, selektor art+science programa, predstavio je genezu art+science programa od 2015. godine, u kontekstu projekata u kojima je Centar učestvovao, kao i tema kojima su pojedinačna izdanja bila posvećena. Posebno je naglašeno učešće u velikim projektima programa Kreativna Evropa – Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke i Evropska laboratorija veštačke inteligencije. Bilo je reči i o načinima i modelima doživljaja i reprezentacije pomoću kojih se nauka može otvoriti i koristiti u umetničkom stvaralaštvu, a njeni sadržaji kritički i kreativno analizirati. Studentima FDU-a su predstavljene i različite art+science selekcije pomoću kojih se gradi program svakog izdanja ove manifestacije.

 

Ostale aktivnosti