CPN i biodiverzitet

CPN i biodiverzitet

Centar za promociju nauke podržao projekat  zaštite podunavskog miskantusa

 

Povodom Međunarodnog dana biodiverziteta (biološke raznovrsnosti), 22. maja, fakultet za primenjenu ekologiju Futura i NVO Odgovornost predstavili su na konferenciji za novinare održanoj u Medija centru projekat „Patronatura“ koji je  pokrenut sa ciljem da skrene pažnju javnosti na vrste koje izumiru, na one koje nastaju, a ustanovili su i međunarodni Institut za podunavski miskantus.

Predsednik nevladine organizacije Odgovornost Vladimir Čeh izjavio je na konferenciji za novinare da će ova godina biti posvećena vrstama koje nastaju, a biljka koja je izabrana za to je „miskantus“ (slonova trava), trska koja potiče i istočne Azije.

„Iako je strana vrsta, miskantus ne predstavlja pretnju po biodiverzitet Srbije, a pruža velike potencijale za proizvodnju obnovljive energije u vidu biomase“, rekao je on.

Na konferenciji je potpisan i Osnivački akt Instituta za podunavski miskantus koji vodi Srbija uz učešće Hrvatske, Slovenije, Austrije, Nemačke.

Institut će raditi na zasnivanju plantaža energetskih biljaka, skupljanju biomase, izgradnji postrojenja na biomasu, edukaciji obnovljivih izvora energije, saradnji sa organizacijama iz Evropske unije koje se bave problemima obnovljivih izvora energije.

Projekat je podržao je Centar za promociju nauke među 88 projekata promocije i popularizacije nauke u 2012. godini.

„Posebno zadovoljstvo nam je da ovaj projekat uvrstimo u našu listu i upravo na Dan biodiverziteta predstavimo ovu izuzetnu inicijativu i na taj način se uključimo u svetski pokret koji Ujedinjene nacije već dvanaest godina obeležavaju“, rekla je Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke ističući važnost regionalne saradnje koja prati ovaj projekat.

Prodekan fakulteta Futura Jelena Milovanović rekla je da današnji broj vrsta na zemlji predstavlja samo 0,1 odsto svih vrsta koje su ikada živele, dok je 99,9 odsto vrsta iščezlo u nekom od proteklih geoloških perioda.

Kako je rečeno, smatra se da je zbog uticaja čoveka na životnu sredinu godišnje izgubljeno oko 27.000 vrsta, odnosno dnevno 74 vrste.

„Ako se izumiranje nastavi po sadašnjoj stopi, tokom narednih 30 godina moglo bi da nestane 20 odsto današnjih vrsta“, saopšteno je na konferenciji, što bi moglo da se poredi sa katastrofom koja se dogodila pre 65 miliona godina, kada su nesatli dinosaurusi.

Ostale aktivnosti