ЦПН на догађају посвећеном еколошком индексу

ЦПН на догађају посвећеном еколошком индексу

Центар за експерименталне урбане студије (ЦЕУС) организовао је 18. јануара 2022. јавну дискусију посвећену еколошком индексу у хибридном формату, која је одржана у Простору ”Миљенко Дерета” и преко интернета

Представници јавног, приватног и цивилног сектора учествовали су у разговору који је, са различитих позиција и узимајући у обзир разноврсна знања и праксе, разматрао еколошки индекс као сложени урбан(истичк)и показатељ, односно као инструмент и мерило одрживости урбаних целина. У таквом контексту, посебно су издвојене теме еколошке и климатске писмености, технолошких могућности и средстава, и партиципативних пракси које укључују најшире кругове заинтересованих страна. Приступи којима се могу подићи еколошки стандарди укључују, између осталог, адекватније планирање градње, промовисање урбане пољопривреде, анализу урбаних топлотних острва и примену стратегија за њихово ублажавање, јавне консултације и активно укључивање грађана, очување јавних зелених површина и друго.

Фото: ЦЕУС

У име Центра за промоцију науке, Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу, и Наташа Ђокић, екстерна сарадница, представили су сродне активности и позицију Центра када су у питању климатска писменост, образовање младих и грађанска научна истраживања (енгл. citizen science). Представљене су и иновативне методологије повезивања различитих друштвених група и развоја пројеката усмерених на одрживи развој и разумевање сложених процеса климатских промена. У том контексту су посебно издвојене активности у оквиру пројеката TeRRIFICA, Scientix и ЕкОтисак који се, као носећи програм манифестације art+science, управо реализује у Новом Саду, у оквиру програма Културне престонице Европе – Нови Сад 2022.

Снимак целокупног догађаја можете погледати на следећа два видеа:

Остале активности