CPN na konferenciji „Budućnost umetničkog obrazovanja i istraživanja pred izazovima digitalnog okruženja“

CPN na konferenciji „Budućnost umetničkog obrazovanja i istraživanja pred izazovima digitalnog okruženja“

Okrugli sto Mesto umetničkih istraživanja u kontekstu visokog obrazovanja – perspektive i pravci razvoja održan je u četvrtak, 5. novembra 2020, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti

Konferencija Budućnost umetničkog obrazovanja i istraživanja pred izazovima digitalnog okruženja održana je 5. i 6. novembra 2020. u organizaciji Univerziteta umetnosti u Beogradu. Cilj konferencije je bio da se kroz susret domaćih i inostranih eksperata, koji se bave umetničkim istraživanjima, nastavnika i studenata umetničkih fakulteta, kao i onih koji rukovode organizacijama koje su u vezi sa istraživačkim radom u oblasti umetnosti i/ili nauke i visokog obrazovanja, predstave značaj, kapaciteti, dometi i prepreke visokog umetničkog obrazovanja i umetničkih istraživanja.

U okviru konferencije održan je okrugli sto Mesto umetničkih istraživanja u kontekstu visokog obrazovanja – perspektive i pravci razvoja, koji je moderirala prof. dr Mirjana Nikolić, v.d. rektora Univerziteta umetnosti. U razgovoru su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fonda za nauku, Tempus fondacije, Inicijative „Digitalna Srbija“ i Centra za promociju nauke, zajedno sa dekanima i nastavnicima umetničkih fakulteta širom Srbije.

Foto: Univerzitet umetnosti

 

Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju i selektor godišnje manifestacije art+science, predstavio je pristup, projekte i aktivnosti Centra, koji su usmereni na multidisciplinarna istraživanja i razvoj zajedničkih projekata. Posebno su istaknuti primeri više nacionalnih selekcija u okviru programa art+science, koje Centar razvija u saradnji sa našom umetničkom i naučnom zajednicom i institucijama.

Dejan Vračarević, doktorand na programu Digitalna umetnost interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti, predstavio je svoj doktorski umetnički projekat Sjajan trenutak u raskoraku: mapirana projekcija u prostorno ograničenim uslovima, kao primer aktuelnog i inovativnog projekta na razmeđu nauke, umetnosti i novih tehnologija.

 

Ostale aktivnosti