CPN na samitu Evropske razvojne mreže u Briselu

CPN na samitu Evropske razvojne mreže u Briselu

Predstavnica Centra za promociju nauke prisustvovala je međunarodnom skupu u Briselu u okviru Erasmus+ KA1 projekta za povezivanje koji je organizovao Evropski razvojni institut (European Development Institute) od 25. novembra do 2. decembra

Tokom sedmodnevnog skupa organizovanog pod pokroviteljstvom Evropske razvojne mreže (European Development Network), preko 50 predstavnika različitih institucija iz više od 30 evropskih zemalja, među kojima je bila i Srbija, imalo je priliku da predstavi rad svoje institucije, istakne najznačajnije projekte i uspostavi buduća partnerstva na projektima koje finansira Evropska Unija.

Krajnji cilj samita bio je okupljanje predstavnika privatnih i državnih sektora, vladinih i nevladinih organizacija, univerziteta i kreativnih centara uključenih u Erasmus+ projekte s idejom da svaka institucija dobije priliku da proširi svoju međunarodnu mrežu partnera i poboljša interdisciplinarnu saradnju sa institucijama širom Evrope.

Pored šest glavnih celodnevnih radionica tokom kojih su učesnici razvijali nove projektne ideje u okviru Erasmus+ programa, razmenjivali primere dobre prakse i informisali se o budućim pozivima, organizovana je i poseta Evropskom parlamentu gde su se zahvaljujući stručnom vođenju bolje upoznali sa radom samog parlamenta, ali i Evropske komisije kao i raspodelom budžeta i zadacima evaluatora predloga projekata.

Evropska razvojna mreža (European Development Network (EDN)) je zvanično osnovana u februaru 2019. godine u Mudanji, Turska u okviru Evropskog instituta za razvoj (European Development Institute) s ciljem da institucijama širom Evrope omogući pristup grantovima Evropske Unije. Od tada, više od 25 institucija unutar Mreže neprestano doprinosi društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju Evrope i njenih suseda kroz projekte i partnerstva koja razvijaju koristeći sredstva dobijena iz fondova Evropske Unije.

Ostale aktivnosti