CPN u Birmingemu

CPN u Birmingemu

CPN tim prisustvovao je od 20. do 22. marta sastanku partnera CREATIONS projekta u Birmingemu[:]

creations birmingem meeting

Tim Centra za promociju nauke boravio je u Birmingemu u periodu 20-22. marta 2017. godine kako bi pisustvovao sastanku partnera CREATIONS projekta na kome je CPN jedan od članova konzorcijuma. CREATIONS projekat bavi se uvođenjem kreativnih elemenata umetničkog stvaralaštva u nastavu STEM predmeta (STEM: science engineering, technology and mathematic).

Sastanak se održao u prostorijama Univerziteta u Birmingemu koji je jedan od partnera na projektu. Na sastanku je bilo diskutovano o dosadašnjim postignućima na projektu kao i mogućim načinima unapređenja mreže nastavnika kroz ODS portal u cilju jačanja i širenja evropske mreže nastavnika i drugih profesionalaca u STEM obrazovanju.

Po povratku u Beograd, tim Centra za promociju nauke nastavio je saradnju sa nastavnicima osnovnih i srednjih škola širom Srbije koji će se uključiti u CREATIONS projekat tokom naredne dve godine.

Istražite više o projektu

Ostale aktivnosti