CPN u Bremenu

CPN u Bremenu

Bremen, foto Klaus Grunberg

Centar za promociju nauke predstavio se u Bremenu u okviru konferencije „Mesta naučne kulture“ i projekta Places

Bremen, foto Klaus Grunberg

Predstavnici Centra za promociju nauke učestvovali su u završnoj konferenciji evropskog FP7 projekta Places of scientific culture, održanoj u Bremenu, od 10. do 12. marta. Cilj ove konferencije, na kojoj su gostovale brojne eminentne ličnosti iz sveta nauke i naučne politike, oko 300 učesnika iz 68 zemalja, bio je da se da zaključak četvorogodišnjem projektu koji se bavi definisanjem i umrežavanjem evropskih gradova naučne kulture.

Teme o kojima se ovde moglo čuti bile su: formiranje lokalnih akcionih planova gradova,  umrežavanje nauke i ekonomije, učenje tokom celog života, značaj i uloga univerziteta, naučnih muzeja i naučnih centara za oblikovanje grada, nauka kao deo gradske kulture, javni angažman u nauci i druge.

Direktorka Centra za promociju nauke, Aleksandra Drecun je bila govornik u panel-diskusiji na temu „Politika zasnovana na naučnim činjenicama“ (Evidence based policy), zajedno sa Rejnardom Hutlom, predsednikom Nemačke akademije nauka i inženjerstva, Majom Halevi, direktorkom izraelskog naučnog centra, i Lilom Merabe, poslanicom, članicom vlade za region Alzasa u Francuskoj. Panel-diskusiju je vodio Kventin Kuper, naučni novinar Bi-Bi-Sija.

PLACES

Sleva na desno: Aleksandra Drecun, Lila Merabe, Rejnhard Hutl i Maja Halevi

Poslednjeg dana konferencije direkotrka CPN-a imala je radni doručak sa En Glover, glavnom savetnicom za nauku predsednika Evorpske komisije, Rejnardom Hutlom, koordinatorima Places projekta i predstavnicima Univerziteta u Bremenu.

Na završetku konferencije potpisana je Deklaracija projekta Places od strane predstavnika evropskih gradova. Deklaracija daje okvir i definiciju gradova naučne kulture, a rezultat je rada predstavnika lokalnih zajednica u gradovima, naučnika i naučnih komunikatora na ovom četvorogodišnjem projektu. Na inicijativu Centra za promociju nauke i Fakulteta za umetnost i dizajn, a u saradnji sa gradskim sekretarijatima za kulturu i obrazovanje grada Beograda i projektom BINA, Beograd je bio jedan od prvih potpisnika ove deklaracije. Deklaraciju je do sada potpisalo oko 40 gradova Evrope.

Završnu reč na Konferenciji dala je En Glover, glavna savetnica za nauku predsednika Evorpske komisije. Ona je ukazala na neophodnost povezivanja evropskih gradova i razvijanja njihove saradnje i razmene informacija u cilju stvaranja i jačanja Evrope kao platforme za razvoj naučne kulture.

Projekat Places, u kome učestvuje i Centar za promociju nauke, inače je FP7 projekat finansiran od strane Evropske komisije. Njegov cilj je razvoj gradova naučne kulture, podsticanjem naučnih institucija da razvijaju i jačaju politiku naučne komunikacije na lokalnom nivou.

Više o Konferenciji i Places projektu možete naći na sajtu http://www.openplaces.eu/

20140312_PLACES_IW1_0217

Ostale aktivnosti