SATORI u Delftu

SATORI u Delftu

Predstavnice CPN-a učestvovale su na radnom sastanku međunarodnog projekta SATORI, koji se bavi etičkim standardima u oblasti naučnih istraživanja[:]

Oostpoort_Delft,_The_Netherlands_03

Predstavnice Centra za promociju nauke učestvovale su na radnom sastanku međunarodnog projekta SATORI, održanom 17. i 18. februara u Delftu u Holandiji. Projekat SATORI ima za cilj da razvije zajednički okvir za procenu etičkih standarda u domenu naučnih istraživanja na nivou Evrope.

Tokom dva dana konzorcijum, koji čini 18 organizacija i institucija širom Evrope, predstavljao je dosadašnje rezultate kao i buduće planove projekta pred panelom spoljašnjih eksperata. Eksperti su članovi i predstavnici različitih evropskih institucija koje se bave ovom tematikom, poput etičkih komiteta, Evropske komisije i drugih.

Sastanak je održan u kancelarijama Holandskog instituta za standardizaciju, jednog od partnera projekta. Pored koordinatora SATORI projekta Univerziteta u Tventu, sastanku su prisustvovali i drugi partneri: UNESCO, Helsinška fondacija za ljudska prava, Danski odbor za tehnologiju, i mnogi drugi.

Predstavnice Centra za promociju nauke izlagale su plan aktivnosti jednog od radnih paketa u okviru projekta, a koji je posvećen komunikacijama i diseminaciji rezultata projekta. Osim toga, na sastanku je diskutovano o dobrim praksama etičkih procena, kao i o standardizaciji i sertifikaciji različitih aspekata etičkih procedura.

Ostale aktivnosti