Deseti vebinar projekta V4+WB RMA Network

Deseti vebinar projekta V4+WB RMA Network

15. decembra 2021. godine održan je deseti vebinar na temu „Ključna pravna pitanja u programu Horizont Evropa i mogućnosti u EUREKA I EIT“ u okviru projekta V4+WBRMA Network.

Projekat V4+WBRMA Network osmišljen je sa ciljem osnaživanja mreže administratora i finansijskih menadžera EU projekata iz zemalja „višegradske četvorke“ (V4 − Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska) i zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, i Severna Makedonija). Osnovni motiv je povećanje učešća u programima EU koji podržavaju nauku i inovacije, uključujući i novi okvirni program − Horizont Evropa, smanjenje jaza u stručnosti i različitim mogućnostima za umrežavanje u uključenim zemljama, kao i jačanje ove Mreže na regionalnom nivou.

Partneri na projektu su Silesian University of Technology, Poljska, Centre for Knowledge and Technology Transfer, Charles University, Češka, Slovak University of Technology, Slovačka, Univerzitet u Banjaluci, Bosna i Hercegovina, INTER-EDU–Association for Internationalization of Education and Science, Severna Makedonija, i CPN.

Ostale aktivnosti