Групни рад и оцењивање у математици

Групни рад и оцењивање у математици

У Лесковцу је 26. маја одржан семинар ”Групни рад и оцењивање у математици”[:]

IMG_2501

Уз подршку Научног клуба Лесковац у суботу, 26. маја, у Центру за стручно усавршавање у образовању у оквриу манифестације Мај месец математике одржан је акредитован семинар ”Групни рад и оцењивање у математици”.

Реализаторка овог програма стручног усавршавања, Ангела Митић Младеновић, наставнина математике, информатике и програмирања у Техничкој школи „Раде Металац“ Лесковац упознала је  наставнике са потребама коришћења групног облика рада на часу, који одговара различитим типовима личности и стилу учења ученика у одељењу и групи и компетенцијама за комуникацију и сарадњу које развијамо код ученика.

Циљеви овог семинара су: оснаживање наставника и унапређење вештина за извођење наставе са групним обликом рада на часу, начину поделе ученика на групе, као и начинима оцењивања ученика у групном раду; упознавање наставника са припремама за час са групним обликом рада и примерима добре праксе који се могу користити у настави; оспособљавање наставника за креирање часа са групним обликом рада и израда критеријума оцењивања на том часу.

Остале активности