Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-jun 2015. godine

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-jun 2015. godine

Centar za promociju nauke je podneo izveštaj o sredstvima koja je Centar primio i koristio u skladu sa njihovom namenom u izveštajnom periodu od 01. januara 2015. do 30. juna 2015. godine.

Preuzmite dokument