Kolokvijum naučnog novinarstva

Kolokvijum

U odsustvu specijalizovanih i akreditovanih kurseva naučnog novinarstva na Univerzitetu, Centar za promociju nauke neprekidno radi na razvoju novih kadrova u ovoj oblasti, sa idejom da ova vrsta naučne komunikacije postane deo akademskih programa pri univerzitetima u Srbiji.

Šta je Kolokvijum naučnog novinarstva?

Kolokvijum naučnog novinarstva je redovni program obuke budućih naučnih novinara koji se organizuje u Sektoru za štampanu, interent i video produkciju u Centru za promociju nauke. Naziv kolokvijum je potekao od ideje interaktivnog programa u okviru koga polaznici uzajamno razmenjuju znanje. Danas program obuhvata obuku koja se odvija iz sezone u sezonu kroz rad sa dve grupe polaznika.

Kako se ovaj program razvijao?

Program pod nazivom Kolokvijum naučnog novinarstva pokrenut je u Centru 2013. godine kako bi pomogao dalje usavršavanje profesionalnih, sektorskih i za ovu oblast zainteresovanih novinara. Vremenom, program je postao zapažen i na međunarodnoj sceni, kroz Mrežu naučnih novinara. No, profesionalni novinari su bili mnogo manje zainteresovani da pohađaju ovaj program od studenata. Sa rastom portala Elementarijum i pojavom časopisa Elementi, interesovanje studenata se uvećalo i njihove grupe su porasle na više od 40 polaznika. To je uslovio da program preraste u redovnu obuku za buduće naučne novinare.

Kome je Kolokvijum namenjen?

Program je besplatan i otvoren za sve sve zainteresovane slušaoce. No, ciljna grupa Kolokvijuma su studenti sa raznih fakulteta koji žele da se upoznaju sa medijima, medijski profesionalci koji pokušavaju da usavrše veštinu pisanja, naučnici koji žele da se upoznaju sa novinarstvom i mlađi profesionalni novinari koji nisu izabrali sektor u svojim redakcijama, a zanima ih nauka.

Kako se prijaviti na Kolokvijum?

Za pohađanje Kolokvijuma dovoljno je prijaviti se mejlom Sektoru za štampanu, internet i video produkciju u Centru za promociju nauke (na adrese jnikolic@cpn.rs ili redakcija@cpn.rs), uz koji je neophodno poslati CV. Nakon prijave, novi polaznik se poziva na prvo naredno predavanje koje se organizuje u tekućoj sezoni.

Gde i kada se organizuju predavanja?

Kolokvijum naučnog novinarstva se održava u Naučnom klubu ili u prostorijama Centra tokom akademske školske godine. Sva predavanja, mada se organizuju periodično, jednom mesečno za svaku grupu, zakazuju se unapred, a polaznici se o tačnom terminu obaveštavaju elektronskom poštom i objavama na internetu.

Kako su organizovane grupe polaznika?

Polaznici Kolokvijuma su podeljeni na dve grupe – stariju i mlađu. Da bi se pristupilo starijoj grupi, neophodno je odslušati sva predavanja iz programa za mlađu grupu i uraditi oba kvalifikaciona zadatka – ovladati pisanjem naučne vesti i objaviti jedan prilog na portalu Elementarijum u okviru trenažne rubrike Pioniri.

Kako se završava Kolokvijum?

Kolokvijum se odvija u grupama, ali je napredovanje individualno. Predavanja se za obe grupe organizuju ciklično, a svaki polaznik treba da skupi svih sedam predviđenih tema u okviru jedne sezone. Polaznici se uključuju tokom godine na prvo naredno predavanje, a svoj kurs završavaju kad zaokruže celu seriju predavanja, nezavisno od vremenskog roka, nakon čega se prebacuju u stariju grupu.

Šta biva nakon Kolokvijuma?

Polaznici Kolokvijuma koji odslušaju sva predavanja i urade predviđene zadatke dobijaju sertifikat da su pohađali CPN obuku za naučne novinare. Polaznici imaju priliku i da, osim u trenažnoj rubrici, nakon odslušanih predavanja, svoje prve autorske radove objave na Elementarijumu. Polaznici starije grupe, na poziv uredništva, mogu da postanu redovni saradnici kako CPN portala, tako i časopisa Elementi.

Teme predavanja

MLAĐA GRUPA

 1. Uvod u naučno novinarstvo
 2. Novinski žanrovi, stilovi i tradicije
 3. Kako napisati vest (kvalifikacioni zadatak)
 4. Prikupljanje i provera podataka
 5. Naučni intervju i reportaža
 6. Naučnopopularna studija  (kvalifikacioni zadatak – Pioniri)
 7. Radio, TV i internet naučno novinarstvo

STARIJA GRUPA

 1. Dramatizacija – dijalog i citat
 2. Dramatizacija – struktura teksta
 3. Kako napisati lid?
 4. Kako izabrati naslov?
 5. Kako pisati zanimljivo za čitaoca?
 6. Kako pronaći temu?
 7. Uređivanje naučnopopularnih medija