Kreativni odgovori na klimatske promene

Kreativni odgovori na klimatske promene

Centar za promociju nauke je učestvovao u razgovoru posvećenom umetničkim projektima i istraživanjima o klimatskim promenama, koji je 29. novembra 2021. u Kulturnom centru Parobrod organizovao DAH Teatar

Na događaju se diskutovalo o najnovijim istraživanjima u vezi sa klimatskim promenama kod nas i u svetu, uz predstavljanje kreativnih načina borbe za zaštitu prirodne sredine koji mogu da inspirišu i mobilišu građane. U kontekstu projekta Drveće Pleše, umetnici DAH Teatra su predstavili svoja iskustva na projektu posvećenom borbi protiv prekomerne seče drveća, uz izvođenje nekoliko scena iz same predstave.

Naglašeno je da je, u situaciji u kojoj se nalazi cela planeta, potrebno angažovanje svih sektora društva, uključujući i građane, eksperte i donosioce odluka, kako bi se došlo do hitnih promena. Neophodno je i razumevanje građana o odnosu između ekologije, ekonomije i politike, i konstantna razmena ideja i informacija koje su ključne za podsticanje ličnih i kolektivnih inicijativa (poput masovnih kampanja sadnje drveća, nacionalnih zakona koji štite drveće kao živa bića, klimatskih aktivističkih projekata i sl.)

U ime Centra za promociju nauke, u razgovoru je učestvovao Dobrivoje Lale Erić, selektor programa art+science i inicijator projekta EkOtisak. U razgovoru su učestvovali i prof. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu i pokretač platforme Green Art Incubator, Bogdan Vuruna i Predrag Momčilović, aktivisti Zelene grupe u okviru pokreta Ne davimo Beograd, i Jadranka Anđelić i Dijana Milošević, kao predstavnice DAH teatra.

Ostale aktivnosti