09.03.2015
Naučni klub

Organizovan prostor za upoznavanje sa naukom, gde se zainteresovani mogu prijaviti da drže predavanja, radionice i druge aktivnosti. Istražite više o Naučnom klubu

Dalje