Otvaranje profila na ORCID platformi

Otvaranje profila na ORCID platformi

ORCID je međunarodno prepoznata i prihvaćena oznaka namenjena identifikaciji istraživača i autora[:]

CDRIN_NextGenResearcher

Univerzitet u Beogradu želi da podstakne nastavnike, istraživače i saradnike, kao i studente doktorskih studija, da kreiraju uredan profil na platformi ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID je međunarodno prepoznata i prihvaćena oznaka namenjena identifikaciji istraživača i autora.

Međunarodni časopisi sve češće zahtevaju ORCID kao neophodan uslov za prijavu rada za objavljivanje. Dodatno, Evropska komisija je najavila da će ovaj identifikator morati da ima svaki istraživač koji bude konkurisao u narednom EU projektnom ciklusu za finansiranje istraživanja i inovacija Framework Programme 9.

Računarski centar Univerziteta u Beogradu je pripremio nekoliko kratkih petominutnih video-uputstava za kreiranja ORCID profila. Mala video-škola za ORCID dostupna je putem linka.

Tutorijali su namenjeni svima koji nemaju svoj ORCID profil, ali i onima koji ga imaju, a nisu sigurni da li je dovoljno funkcionalan.

Ostale aktivnosti