U okviru kategorije 1 pristiglo je 76 prijava, a za finansiranje je predloženo 15 projekata koji će se realizovati u po dva  naučna kluba. Ukupan budžet projekata odobrenih za finansiranje iznosi 2.162.000,00 dinara.

Pored toga, 10 naučnih klubova širom Srbije pripremilo je svoje godišnje programe. Ovi programi finansirani su sa ukupno 1.814.000,00 dinara.

U drugoj kategoriji od 84 predložena projekta, za finansiranje je odabrano njih 24. Ukupna odobrena sredstva za ove projekte iznose 4.024.000,00 dinara.

Učesnici imaju pravo na uvid u podnetu dokumentaciju, a prigovore na rang listu mogu podneti na imejl adresu javnog poziva Centra (javnipoziv@cpn.rs) u roku od 3 radna dana od objavljivanja liste. Rok za slanje prigovora je petak, 15. april, u 17 časova, a rok za odgovore je utorak, 19. april do 17 časova. Konačna rang lista javnog poziva za 2022. godinu biće objavljena dan kasnije, 20. aprila.

Preliminarnu rang listu možete pogledati na linku.