Javni poziv

Centra za promociju nauke


Javni poziv

Centar za promociju nauke svake godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke.

Javni poziv odnosi se na sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije, ali i pojedince preko naučnih klubova koji mogu da podnesu svoje prijave za izbor projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike, kojima Centar pruža finansijsku podršku.

Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovođenjem postupka decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije; podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije; podrška inovativnim i visokouticajnim projektima koji imaju veliki obuhvat u cilju razvoja i poboljšanja kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke od globalnog značaja i podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru putem naučnopopularnih eksponata, kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz neposredno iskustvo.

Kako danas izgleda Javni poziv CPN-a? Poziv je podeljen u tri kategorije, od kojih je svaka posebno finansirana i obuhvata različite tipove projekata. Prva kategorija raspisuje se za projekte popularizacije nauke u Naučnim klubovima, druga kategorija obuhvata projekte promocije nauke u čitavoj zemlji, a treća kategorija se raspisuje za podršku idejnim rešenjima za interaktivne eksponate u parkovima nauke. Pravo učešća imaju pojedinci u okviru naučnih klubova (obavezno u 2 naučna kluba), uz pisanu saglasnost naučnih klubova, kao i samostalno sva naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije koje se bave unapređenjem naučnoistraživačkog rada, popularizacijom i promocijom nauke. Za potrebe prijava za Javni poziv razvili smo elektronsku aplikaciju koja se nalazi na stranci.

Arhivu Odobrenih projekta možete pronađi na stranici

arhive
Statistika javnog poziva

A šta smo dosad radili? Od 2011. godine, od kada postoji Javni poziv, ukupno je odobreno i finansirano 473 projekta (podaci zaključno sa 2019. godinom) i dotad je izdvojeno 106 miliona dinara. Javni poziv nije raspisan samo 2014. godine, a, primera radi, 2017. stiglo je 297 prijava od kojih je finansirano 69. Dosad je najviše projekata odobreno 2012. godine, čak 88, kada je podeljeno i najviše sredstava, 30 miliona dinara. Kada govorimo o naučnim klubovima, koji su sa radom počeli 2017. godine, na Javnom pozivu najaktivniji bio je Kragujevac sa ukupno 74 finansirana projekta.
Broj odobrenih projekata po godinama i raspoređen budžet:

2011 – 33 projekta – 15 miliona

2012 – 88 projekata – 30 miliona

2013 – 82 projekta – 13 miliona

2014 – nije raspisan

2015 – 39 projekata – 15 miliona

2016 – 65 projekata – 7 miliona

2017 – 49 projekata – 7,7 miliona

2018 – 59 projekata – 8,3 miliona

2019 – 58 projekata – 9,4 miliona

2020 – 54 projekata – 9,5 miliona

2021 – 68 projekata – 10 miliona
2022 – 49 projekata – 8 miliona

2023 – 28 projekata – 6,5 miliona