Радионице

Интерактивни садржаји


Посебан део програма, који Центар за промоцију науке одржава и негује још од самог почетка, јесу интерактивне школске радионице. Ове радионице организују се сваког месеца у просторијама Научног клуба и Мејкерс спејса, за ученике основних и средњих школа, а од 2017. године организоване су једном недељно и посебне радионице за предшколце.

Током радионица, водитељ учеснике уводи у научнопопуларну тему дана, а учесници имају прилику да, уз његово или њено вођство, сами ипробају технологију која им је на располагању, направе експерименте, или искористе стечена знања и направе нешто својим рукама. Овакав вид рада пружа деци прилику за сарадњу, размишљање и проналажење нових, креативних решења. Овај приступ олакшава деци учење и разумевање разних научних области, поједностављује приступ научним темама и разбија предрасуде о „тешким“ наукама.

Истражите више на страници: cpn.rs/radionice

Пријављивање за радионице врше наставници по месечном распореду, а учешће је потпуно бесплатно. Научни комуникатори Центра за промоцију науке током године одрже преко 180 школских и предшколских радионица, кроз које у просеку прође више од 3000 деце из Београда и других градова. Од почетка рада Научног клуба Београд одржали смо око 600 школских радионица, кроз које је прошло приближно 15.000 деце.

Поред тога, програм наших радионица доступан је свим сарадницима у научним клубовима у нашој земљи, у којима се редовно одржава овакав програм. Радионице се одржавају и у оквиру великих манифестација. Најмасовнија је свакако Мај месец математике, када се годишње, током програма у трајању од месец дана, одржи између 30 и 50 радионица.

ПОВЕЗАНО