Održana radionica o naučnoj komunikaciji u okviru RETHINK projekta

Održana radionica o naučnoj komunikaciji u okviru RETHINK projekta

U četvrtak 05. decembra, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke održana je prva radionica u okviru RETHINK projekta na temu naučne komunikacije

Tema prve radionice održane u okviru RETHINK projekta na kom Centar za promociju nauke radi zajedno sa još devet evropskih partnera, bila je naučna komunikacija.

Ovo je ujedno i glavna tema RETHINK-a koji finansira program Horizont 2020 Evropske komisije, u okviru programa Nauka sa društvom i za društvo (Science with and for society).

Prostor RETHINK-a (Rethinkspace) je kombinacija niza aktivnosti koje okupljaju najrazličitije učesnike iz domena naučne komunakacije: pojedince i institucije, od akademije, privrede, istraživača, naučnih novinara, civilnog društva, donosioca odluka, do influensera i blogera.

Cilj ovog izuzetnog poduhvata je stvaranje nove paradigme u naučnoj komunikaciji kroz metodologiju Rethinkspace-a koja pruža mogućnosti za dalji razvoj naučne komunikacije usmerene ka najširoj publici kroz otvoreni dijalog između svih aktera. Ovo podrazumeva otvaranje nauke ka društvu i društva ka nauci, proces digitalizacije, primenu strategija za lakše rešavanje novih zajedničkih izazova, mogućnosti promena u zakonskoj regulativi, jačanje poverenja u naučnu komunikaciju i njeno unapređivanje kroz praktičnu primenu, radionice, treninge i dobre prakse.

Pored Centra za promociju nauke, partneri na RETHINK projektu su:  ECSITE– ASSOCIATION EUROPEENNE DES EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES, UWE – UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL, Velika Britanija, ZU – ZEPPELIN UNIVERSITAT GGMBH, Nemačka, SML – S.I.S.S.A. MEDIALAB SRL, Italija, DBT – FONDEN TEKNOLOGIRADET, DANISH BOARD OF TECHNOLOGY FOUNDATION, Danska.

 

 

 

 

 

Ostale aktivnosti