Радна група Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС

Радна група Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, у организацији током 2021. спроводи истраживање које се бави сиромаштвом у Републици Србији и могућим правцима кретања сиромаштва до 2030. годинe

Истраживање је засновано на методи стварања алтернативних сценарија и подразумева разматрање „главног сценарија“ и „специфичних сценарија“ у односу на могуће економске и социјалне промене у друштву. У оквиру истраживања формирана је радна група за израду „специфичних сценарио анализа“ алтернативних будућности и политика које би их пратиле. Циљ серије радионица је оспособљавања доносиоца одлука и заинтересованих страна да прилагоде своје стратегије, како би се брзо припремили и деловали у складом са сваким антиципираним сценаријом.  Проблем сиромаштва несагледив је из једне дисциплине или угла, тако да је за рад на овом процесу било неопходно повезати људе различитих искустава и знања, те је формирана група од око 20 стручњака који долазе из различитих поља деловања, приватног, јавног и НВО сектора.

Групни рад се одвијао кроз серију од три радионице. Oрганизован je по правилима Четам хаус, тако да сва комуникација учесника није доступна јавности. Прва радионица је организована 8.јула у Београду у оквиру које су се учесници упознали са методологијом рада, препознати су главни економско-политички чиниоци који утичу на стање сиромаштва у РС, и формиране су матрице парова антагоних чинилаца које би дале четири различита, али релевантна сценарија. Друга радионица је одржана 30.07-01.08. у Врњачкој Бањи. На овој радионици је одабрана матрица релевантних чинилаца и кроз групни рад урађени су сижеи сваког од четири сценарија. Последња радионица била је 10-12.09. у Зрењанину, у оквиру које је рађена детаљна анализа и адаптација формираних сценарија. Финални производ активности биће публикација, сажета и богата визуелно, која сваку од будућности представља као наратив.

У оквиру радне групе учествовале су две представнице Центра за промоцију науке: др Јелена Јоксимовић, стручна сарадница у Програмском сектору, и др Марија Цветиновић, ангажована као стручна сарадница у Сектору за међународну сарадњу.

 

 

Остале активности